2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Våra medarbetare

Vi vill kunna erbjuda varje patient bästa möjliga livskvalitet, och arbetar aktivt för att du som patient ska känna trygghet hos oss.

Den samlade kunskap som finns hos oss i Capio som koncern byggs och förvaltas av engagerade och kunniga medarbetare. Vi arbetar i en verksamhet som ställer höga krav på kunskap, flexibilitet och öppenhet för förändringar.

Vår ambition är att kontinuerligt kunna erbjuda våra medarbetare utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som återspeglas till dig som patient. I våra verksamheter arbetar vi i team med olika spetskompetenser. Våra anställda är bland annat specialistläkare, leg psykolog, PTP-psykolog, leg sjuksköterska, skötare, leg arbetsterapeut, leg fysioterapeut, kurator och administrativ personal.

Capios organisation tar sin utgångspunkt i patienten och teamet runt honom eller henne. Verksamheten byggs underifrån med decentraliserat ansvar, så att de som arbetar nära patienterna styr utvecklingen. I linje med detta hanteras Capios rekryteringsbehov direkt i våra vårdenheter och inte centralt.

Läs vidare