2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

- Viktigt att hitta lösningar

Anitas arbete som överläkare kräver hög kompetens och empati, och att hitta lösningar som beroendevården egentligen inte kan lösa.

I sin roll som överläkare på Capio Marias akutmottagning har Anita inte så mycket individuell patientkontakt, hennes arbete handlar mer om översyn. Hon finns tillgänglig för underläkare och personal på akuten och intaget, men också för kollegorna på öppenvården och vårdgrannar. I hennes roll krävs personliga egenskaper som empati, tydlighet och hög kompetens.
- Det krävs hög kompetens både psykiatriskt och somatiskt. Och även kunskap om hur svensk vård inklusive kommunen fungerar, eftersom beroendevården är uppdelad på landstinget och kommun. En annan viktig egenskap är att man har tålamod och att man är strukturerad och tydlig gentemot patienter och övriga medarbetare.
Utmaningen i hennes arbete menar hon ligger i att själv ständigt vara uppdaterad och veta vilka samarbeten och projekt som pågår i förhållande till beroendevården, och samtidigt utbilda, handleda och att kunna göra flera saker samtidigt.

Lösningsfokuserat arbete

Anita är laboratorieassistent i grunden med fysiologi som inriktning. Hon arbetade med det i nästan två år innan hon beslutade sig för att söka till läkarutbildningen. År 2004 tog hon examen. Sedan dess har hon i stort sett hela tiden arbetat med beroende på Capio Maria, eller Maria Beroendecentrum som det hette då. Anita berättar att hon utvecklas i sin yrkesroll varje dag, alla patienter är olika och alla har vitt skilda problem förklarar hon.
- Många gånger handlar det om att man ska vara lösningsfokuserad, och inte inom sitt egna område medicin eller psykiatri, utan ibland handlar det om att försöka lösa problem som patienten inte kan lösa själv - och som vi egentligen inte kan lösa åt patienten. Men vi försöker då hitta lösningar och presentera dem för patienten, och ibland hjälper vi även till med de kontakter som patienten behöver ta utanför sjukvården. 
Hon tycker att det borde finnas en större tillgänglighet till akuta sociala insatser och bedömningar, möjligheten att få snabb hjälp från kurator eller kanske från en arbetsterapeut.
- Många av våra patienter har problematik som inte är ren psykiatri eller ren medicin och då skulle det vara jättebra att kunna ha en större tillgänglighet även akut till olika yrkesgrupper.

Beroendevården uppdelad mellan kommun och landsting

Fördomar finns om den privata vården, speciellt privat beroendevård menar Anita.
- Att vi tjänar pengar på utsatta människor, och att vi till exempel inte erbjuder behandlingshem och andra interventioner för patienten, utan att pengarna går till Capio. Man ser inte att det finns en full cirkel – att vi erbjuder beroendevård men inte den sociala biten.
Hon tror att fördomarna grundar sig på att många inte vet att beroendevården är uppdelad i Sverige, mellan kommun och landsting. Det är ett bekymmer menar hon.
- Jag brukar säga som det är att kommunen och landstinget har två olika uppgifter och att vi utför den uppgift som vi är ålagda, vilket är att ge akut sjukvård till de som behöver avgiftas bland annat. Och att det åligger kommunen att hjälpa till med bostadslöshet till exempel. När patienten behöver en plan för återgång till arbete ligger det hos socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Mitt arbete som överläkare!

Dagen börjar med morgonrapport där man går igenom nattens händelser, och patienter som blivit inlagda akut under natten. Därefter delas arbetet upp. Som överläkare har man ansvaret kring att arbetet går smidigt, man är med och hjälper till i underläkarnas bedömningar och fattar beslut som en överläkare behöver vara med och fatta beslut i som exempelvis vårdintygsbedömningar, receptförskrivningar och sjukskrivningar. Man bevakar sedan flödet på akuten/intaget och planerar för vården upp till vårdavdelningen.

I snitt söker sig 23 patienter/dygn till akuten. Vi har 16 vårdplatser på intaget, det brukar vara mellan 10-14 patienter på intaget parallellt med akuten. Snittiden på intaget är ett dygn. Man kan se vår intagningsavdelning som en observationsavdelning, tillnyktringsenhet. Vi genomför helt enkelt en bedömning om patienten behöver fortsatt sjukvård, och om den här sjukvården då ska bedrivas på Maria, psykiatrin eller somatiken. Det kan också vara att patienten ska vidare till ett behandlingshem inom kommunen och då tar vi de kontakterna där, och det kan också vara så att vi bedömer att patienten ska gå hem. Oftast de tre vägarna som blir aktuella efter det här dygnet med tillnyktring och observation.