2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

- Hembesök ger en annan kontakt

Arbetet som sjuksköterska i Mobila teamet kräver självständighet och innebär ett stort ansvar. Att träffa patienten i hemmiljön skapar också en annan förståelse tycker Terese.

Terese arbetar som sjuksköterska på Capio Maria sedan 2010, då hon blev färdig sjuksköterska. Hon började på akuten/intaget och gick efter ett par år över till Mobila teamet.
- Mobila teamet är mer fritt då vi lägger upp vår egen arbetsdag. Jobbar man på akuten rättar man sig efter rond eller att läkaren ska ordinera något. Här jobbar vi i team om två. Vi gör egna bedömningar och måste vara självständiga.

Länk mellan slutvård och öppenvård

Arbetet på mobila teamet beskriver Terese lite som en länk mellan slutenvård och öppenvård, teamet finns ofta där i glappet från det att patienterna blir utskrivna från inneliggande vård tills dess att de blir uppknutna i öppenvården. De gör också uppföljning av suicidnära patienter. Det är det planerade delen av verksamheten berättar Terese. I den akuta delen av verksamheten arbetar de mycket med socialtjänsten.
- De kontaktar oss om de vill ha hjälp att bedöma patient som de är oroliga över i hemmet. Vi gör egentligen bara hembesök i överenskommelse med patient, om det inte är tillsammans med socialtjänsten. Sedan ringer patienter själva också.

En annan kontakt vid hembesök

Att träffa patienterna i andra miljöer än på sjukhus är något som Terese uppskattar.
- Det ger en annan kontakt och en annan bild, och en större förståelse för patienten också tycker jag. Det är en helt annan sak i deras hem där de är i sin invanda miljö och har sina egna kläder. På akuten blir alla mer identitetslösa när de går runt i patientkläder och sover i patientsänger. På Mobila teamet har de har ofta lite längre kontakter med patienterna, och det är också det som är roligt med arbetet, tycker Terese, att man kan få se en bit längre fram på vägen - hur det går för patienterna.
- På intaget är det ofta väldigt korta vårdtider och sedan vet man inte vad som händer med patienterna när de går härifrån. På akuten kan det lätt bli att man ser patienterna bara när de är berusade, och i akut behov av hjälp. Nu får vi se dem på ett annat vis och det är väl det som är stimulerande också, att få se att det är personer som blir hjälpta. Att det händer något.

Utvecklande arbete

Terese upplever att hon utvecklas i sin yrkesroll hela tiden. Man aldrig vet vad man hamnar i för situationer eller vart man kommer när man arbetar i Mobila teamet.
- Det kommer hela tiden nya saker som man måste ta ställning till, eller "hur ska vi göra vi nu?". Så det är inte så att det går på rutin alltid. Suicidbedömningar är den svåra delen av arbetet, i de lägena ringer hon alltid bakjouren. Det kan vara svårt att objektivt beskriva en situation också säger hon. De har alltid en läkare att tillgå via telefon.

Viktigt att vara påläst

Arbetet kräver förutom självständighet också att man är bra på att samarbeta.
- Eftersom man jobbar två och två måste man kunna fatta egna beslut, men också veta när man behöver kontakta bakjouren och be om hjälp. 
De behöver även kunna hålla mycket i huvudet. Mobila teamet läser på om alla patienter innan de åker ut.
- Man får läsa på om alla som vi ska till på förmiddagen till exempel. Det var lite svårt i början, på intaget är man van vid att ha en journal tillgänglig när man behöver kolla upp något. För patientens skull är det viktigt att vi är pålästa så att hon eller han inte behöver dra sin historia igen. Det är viktigt att patienten känner sig sedd.

 

Mitt arbete som sjuksköterska!

På Mobila teamet är vi sex personer, sjuksköterskor och skötare, som jobbar i team om två. Det är en hel del medicindelning, samt polikliniska avgiftningar. Avgiftningarna kan starta inneliggande och avslutas i hemmet, eller så gör vi hela avgiftningen i hemmet efter ett akutbesök. Vid en poliklinisk avgiftning blir patienten insatt på schema, oftast Oxascandschema när avgiftning sker i hemmet.  Hembesök sker då en gång/dag under några dagar med utdelning av Oxascand, sömnmedicin, B-vitamininjektion och ofta antabus.

Uppföljningar sker också av patienter som besökt akuten och som inte bedömts ha medicinsk abstinens. Men vi åker dit för att göra ytterligare en abstinensbedömning, då patienten kanske inte var helt nykter vid besöket på akuten, för att se hur det ser ut när patienten blåser 0,00.