2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Praktisk information

Viktigt för oss är god information, en välinformerad patient är en trygg patient. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är viktig, liksom hur du själv som patient kan underlätta och påverka din behandling.

En betydelsefull del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående, liksom information om din journal, hur sekretess fungerar inom vården och din säkerhet.

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk, för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan behandlare hos hos. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök, läs mer på 1177.se

Vi erbjuder

Vi erbjuder frivillig specialiserad beroendevård för dig som fyllt 20 år och ha minst ett års opioidberoende bakom dig. LARO-behandlingen sker enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Så får du vård hos oss

För remittenter

Patientavgifter