2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Barnombud

På Capio Maria finns det barnombud på alla enheter. Barnombuden är utbildade i metoden Föra Barnen på Tal.

Har du upplevt obalans, känt oro och nedstämdhet? Det hör livet till men har du funderat på hur det påverkar dina barn?

Forskning visar att förståelse om föräldrars psykiska ohälsa eller beroendeproblem skyddar barnen och minskar risken för att barnen själva får symtom eller insjuknar i psykisk ohälsa eller beroende senare i livet. En av de viktigaste skyddsfaktorerna är att barn öppet kan prata med föräldrarna om detta.

Det är viktigt att göra barnen delaktiga, att ur barnens perspektiv göra situationen begriplig och hanterbar. Vi på Capio Maria vet att föräldrar oroar sig för hur barnen mår och behöver få prata om dem. Därför erbjuder vi dig som är patient hos oss och som lever med barn under 18 år, samtal utifrån barnens behov. Metoden vi använder heter "Föra barnen på tal". Syftet är att stödja barnets utveckling och stärka föräldraskapet.

Två samtal

Vi erbjuder två samtal. Första samtalet fokuseras på barnets livssituation. Vi undersöker hur du som förälder kan stärka och stödja ditt barn.

I det andra samtalet pratar vi om hur din problematik kan påverka alla i familjen och hur barnet kan förstå den. Vi samtalar även om hur du kan berätta om din beroendeproblematik för barnet utifrån mognad och ålder.

Gemensamt undersöker vi vad just du önskar för stöd, hjälp och information. Tillsammans kan vi initiera kontakt med andra instanser exempelvis skola, landsting och andra stödkontakter.

Vill du få kontakt med våra barnombud?

Prata med din behandlare eller läkare så hjälper de till att förmedla kontakten.