2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialistberoende vård på uppdrag av Region Skåne och vi följer samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

För att bli godkänd för LARO-behandling krävs dokumentation som styrker ett opioidmissbruk sedan minst ett år tillbaka. Dokumentation kan inhämtas från tidigare vårdperioder med LARO, kännedom hos socialtjänst, uppgifter om genomgångna abstinensbehandlingar, information om opioidöverdoser, flertalet urinprov lämnade hos sjukvården, socialtjänst, behandlingshem, häkte/fängelse. 

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Ange om patienten lämnat samtycke till att vi får ta del av tidigare journalhandlingar
  • Ange fullständiga kontaktuppgifter till patienten med säkerställd adress och telefonnummer
  • För att vi ska kunna påbörja en behandling krävs en fullständigt ifylld remiss

Patienten är också välkommen att själv höra av sig till mottagningen för att göra en egenanmälan. Efter inkommen ansökan bokas ett bedömningssamtal hos läkare.

Remiss skickas till nedan adress oavsett om man söker till Capio Maria LARO Helsingborg eller Capio Maria LARO Landskrona.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring remittering till oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Maria LARO Helsingborg och Landskrona

Medicinsk sekreterare
Södergatan 4
252 25 Helsingborg
Tfn: 0200-21 02 66
Fax: 042-610 52 09