Patientavgifter

Du betalar samma avgifter som inom Region Skåne i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Avbokning av besök

Om du är förhindrad att komma, vänligen kontakta oss så fort som möjligt, så att vi så snart som möjligt finner en ny tid. Du måste ringa innan besökets utsatta starttid för att undvika att få en faktura för besöket.

Tänk på att hela din behandling är noga utformad och viktig för ditt tillfrisknande. Ett uteblivet besök innebär ett avbrott i din behandling och kan påverka ditt behandlingsresultat.

Capio Maria LARO Landskrona

Telefon: 0200-21 02 66
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00

Capio Maria LARO Helsingborg

Telefon: 0200-21 02 66
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00