Kvalitetsregistret

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Maria rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till nationella kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Capio Maria deltar i följande nationella register:

  • SBR - Svenskt Beroenderegister
  • LAROS - (nationellt kvalitetsregister för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Dessutom genomförs interna mätningar som är knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global Assessment of Functioning (GAF) som bidrar till att skapa en sammanfattande klinisk status.