2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Kvalitetsregistret

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Maria rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till nationella kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Capio Maria deltar i följande nationella register:

  • SBR - Svenskt Beroenderegister
  • LAROS - (nationellt kvalitetsregister för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Dessutom genomförs interna mätningar som är knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global Assessment of Functioning (GAF) som bidrar till att skapa en sammanfattande klinisk status.