2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Så får du vård hos oss

Du kan komma till Capio Maria LARO via remiss eller egenanmälan och behöver inte bo i kommunen. Vår strävan är att erbjuda dig ett besök till vår socionom inom en vecka och behandlingsstart inom 90 dagar.

Innan ditt besök har du säkert frågor som du önskar svar på. Det är bra om du också funderar igenom vad dina problem handlar om, när de började och om de förändrats över tid, så att du kan ge oss en så tydlig bild som möjligt när du kommer. Ibland kan det även vara bra att ha någon närstående med sig vid första besöket, för att inte missa någon information.

Första informationssamtalet

Vid första informationssamtal görs även ASI-intervju (ASI står för Addiction Severity Index). ASI-intervjun är en bedömningsmetod för utredning och uppföljning av din livssituation, och kan användas som underlag för planering och utveckling av din vård och behandlingsinsatser. ASI-intervjun täcker sju livsområden, förutom de frågor som kartlägger missbruket finns frågor om arbete och försörjning, familj och umgänge, brott och kriminalitet, fysisk och psykisk hälsa samt förekomst av missbruk och psykiska problem i släkten. Vid detta tillfälle lämnar du också ett första urinprov för drogscreening.

Fördjupad undersökning

Efter informationssamtalet görs en läkarbedömning där en fördjupande diagnostik görs gällande beroende och psykiatri samt en kroppslig status. Ytterligare ett urinprov lämnas vid detta besök. Vid en konferens, som sker en gång i veckan, görs en sammanställning av informationen från ASI-intervjun, läkarbedömningen, lämnade urinprover och dokumentationen. Beslut om beviljad behandling tas och val av medicinering diskuteras. Ansvarig läkare meddelar dig om beslut eller avslag av behandling telefon- eller brevledes.

Vårdplanering

Om behandling beviljas kallas du till en vårdplanering. Närvarande på denna är din tilldelade behandlare, ansvarig läkare, socionom, socialtjänsten och andra berörda personer i din behandling. Därefter kan vård inledas om urinprover är rena avseende sidomissbruk. Medicinering startar och eventuella blodprover ordineras. Som ny i LARO-behandling hämtar du medicin dagligen tills du varit stabil i behandling under minst tre månader.

För dig som är Helsingborgspatient innebär det att du hämtar din medicin på mottagningen i Helsingborg på vardagarna och i Landskrona på helgerna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något, så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Capio Maria LARO Landskrona

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Lilla strandgatan 5 A, 261 31 Landskrona
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00 och lör, sön, helgdag kl 09:00-12:00
E-post: info@capiolaro.se

Capio Maria LARO Helsingborg

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Södergatan 4, 252 25 Helsingborg
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00
E-post: info@capiolaro.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.