2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Vård hos oss

Att våga komma till oss för att få hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara.

Hos oss på Capio Maria LARO finns lång erfarenhet av att bedriva beroendevård. Vi arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år. Hit är du välkommen att söka behandling för att komma tillrätta med ditt missbruk och beroende av opioider.

Vi på Capio Maria LARO vill att du ska kunna få hjälp när du behöver det och har därför anpassat vår verksamhet efter det. Du kan söka till oss via vår egenanmälan eller ringa oss direkt för att beställa en tid. Du kan även bli remitterad.

Målet med behandlingen är att du med stöd av den medicinska behandlingen och mottagningspersonalens kompetens, ska kunna få ett drogfritt liv och höjd livskvalitet.