2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Akut hjälp

Mår du dåligt och behöver akut hjälp? Du vända dig till någon av Region Skånes psykiatriska akutmottagningar för vuxna (från 18 år), som är öppna dygnet runt. 

Helsingborg

Telefon: 042-406 27 30
Adress: Helsingborgs lasarett, S-plan, Södra Vallgatan 5, 251 87 Helsingborg

 

Kristianstad

Telefon: 044-309 21 38
Adress: Centralsjukhuset Kristianstad Gula byggnaden, JA Hedlundsväg, 291 85 Kristianstad

 

Lund

Telefon: 046-17 41 00
Adress: Vuxenpsykiatri Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund

 

Malmö

Telefon: 040-33 80 00
Adress: Skånes universitetssjukhus Malmö, Carl-Bertil Laurells gata 7 (Psykiatrihuset), 205 02 Malmö