2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Återfallsprevention

Med hjälp av återfallspreventiv behandling i grupp kan du bli mer uppmärksam på situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall.

I behandlingen återfallsprevention sätter vi fokus på de problem i livet som hänger samman med beroendet. Deltagarna i gruppen får bland annat formulera och diskutera yttre och inre faktorer som orsakar sug efter opioider.

Vi jämför de kort- och långsiktiga konsekvenser som en tillvaro med/utan opioider får. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp. Ett viktigt inslag är att utveckla förmågan att begränsa återfallen om de inträffar.

De olika momenten i återfallsprevention:

  • Introduktion till kognitiv beteendeterapi och färdighetsträning.
  • Hantering av sug.
  • Hantering av tankar på droger.
  • Problemlösning.
  • Att tacka nej till droger.
  • Att fatta kloka beslut.
  • Planering inför nödsituationer och begynnande återfall.
  • Att bli medveten om och hantera jobbiga känslor.
  • Att ta och ge kritik.
  • Mindfulness, introduktion och övningar.

Målsättningen är att hjälpa dig att ändra ditt beteende, vinna kontroll och lära dig hantera situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Du får även träna färdigheter som underlättar för fortsatt nykter- och drogfrihet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något, så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Capio Maria LARO Landskrona

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Lilla strandgatan 5 A, 261 31 Landskrona
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00 och lör, sön, helgdag kl 09:00-12:00
E-post: info@capiolaro.se

Capio Maria LARO Helsingborg

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Södergatan 4, 252 25 Helsingborg
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00
E-post: info@capiolaro.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.