2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom.

Om du har ett opioidberoende och misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis ADHD eller autism/Aspergers syndrom, kan du genomgå en neuropsykiatrisk utredning hos oss på Capio Maria. 

Även om det är en viss diagnos som du misstänker så undersöks ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser, både för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

Insikt om hur du fungerar

För att få göra en neuropsykiatrisk utredning ska du ha haft problem under hela din uppväxt. Du ska själv tycka att dina svårigheter är så stora att det påverkar hela din livssituation. Du ska också själv vilja göra en utredning.

En utredning ger dig möjlighet att bättre förstå hur du fungerar. Eftersom den visar vad du behöver för att fungera och må så bra som möjligt är tanken att utredningsresultatet kan användas i fortsatt vård, behandling och rehabilitering.

För att utredningen ska kunna genomföras krävs att du är nykter och drogfri.

För att kunna påbörja utredningen måste vi ha ditt medgivande för att:

  • beställa journaler från andra enheter som du har haft kontakt med, t ex BUP, PBU, BVC eller vuxenpsykiatrin
  • kontakta anhörig eller någon annan person som kände dig när du var barn.

Så går en utredning till

Först kallas du till ett besök hos en sjuksköterska. En planering görs och du får muntlig och skriftlig information om utredningen. Du får också några självskattningsformulär som du fyller i hemma och återlämnar vid nästa besök.

När du gjort de förberedelser som krävs för utredningen, får du tid för ett första besök hos den psykolog som du kommer att genomgå utredningen hos. Besöket tar en-två timmar. Vi bokar därefter in tider för fortsatt utredning. Hos psykologen får du göra neuropsykologisk testning och i samtal besvara frågor om din bakgrund samt vilka problem och symtom du har.

Återkopplingssamtal

När utredningen är klar kommer du att, tillsammans med psykologen som gjort utredningen, ha ett så kallat återkopplingssamtal. Ni går då igenom det som undersökningar, testresultat, intervjuer och journaler visat under utredningen. Det kommer även att finnas en skriftlig sammanfattning av utredningen i din journal och du kan få en kopia av denna sammanfattning. Om du vill att någon mer ska ta del av utredningsresultatet får du gärna ta med dig en anhörig eller behandlare till återkopplingssamtalet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något, så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Capio Maria LARO Landskrona

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Lilla strandgatan 5 A, 261 31 Landskrona
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00 och lör, sön, helgdag kl 09:00-12:00
E-post: info@capiolaro.se

Capio Maria LARO Helsingborg

Telefon: 0200-21 02 66
Adress: Södergatan 4, 252 25 Helsingborg
Öppetider: mån-fre kl 08:00-17:00
E-post: info@capiolaro.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.