"" ""

Välkommen till Capio Psykiatri Jakobsberg

Vi är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsenhet och vänder oss till dig som har behov av behandling på specialistnivå. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Patient hos oss

Du kommer till oss via remiss från läkare på vårdcentralen, eller genom att göra en egenremiss via våra e-tjänster på 1177.

Är du anhörig?

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. Hos Capio Psykiatri finns närståendeombud som ger stöd och råd till dig som är anhörig.

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning. Vi tar emot remisser via vårt journalsystem Take Care eller via post.