Remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Region Stockholms remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss. Om du skickar en remiss för en patient från ett annat landsting gäller även de lokala remissreglerna.
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.
  • Säkerställ att fullständiga kontaktuppgifter med aktuell adress och telefonnummer finns med.

Vi tar emot remisser via vårt journalsystem Take Care eller via post. Patienten är också välkommen att själv höra av sig med en egenanmälan.

Adress i TakeCare:

Capio Psyk Jakobsberg

Postadress:

Capio Psykiatri Allmänpsykiatrisk Öppenvård Jakobsberg
Jakobsbergs sjukhus 
Birgittavägen 4A 
177 31 Järfälla