"" ""

Behandling

Vi erbjuder vård och behandling som visat sig vara verkningsfulla. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

Vi anpassar vårt behandlingsutbud och vårdformer efter dina behov som patient. Hos oss deltar du aktivt i din behandling och sätter tillsammans med din behandlare upp egna mål och får på så sätt kunskaper och verktyg för att kunna må bättre och kunna leva ett mer tillfredsställande liv.

Vi följer nationella rekommendationer samt regionala vårdprogram för att erbjuda de mest effektiva behandlingsmetoderna, både läkemedel och psykoterapi.

Vi jobbar i team

Hos oss arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, mentalskötare och vårdadministratörer. Du får träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.

För dig som har svårt att förstå eller prata svenska anlitar vi alltid professionella tolkar.

Drop in-mottagning hos sjuksköterska för kända patienter med ADHD/ADD

För dig med pågående kontakt och som behandlas med centralstimulerande läkemedel eller Strattera.
Uppföljning utan tidsbokning:

Tisdag 07.45 – 09,30 
Onsdag 17.00 – 19.00

Drop-in tider för kända patienter gällande drogscreening, antabus och läkemedelsdelning

Måndag, onsdag, fredag 8.30 – 10.30

Hos oss erbjuds du utredning och behandling för olika specialistpsykiatriska tillstånd och funktionshinder.

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Vissa av dessa kan ibland leda till så svåra symptom att man uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och behöver hjälp att komma vidare. Vanliga diagnosgrupper på en allmänpsykiatrisk mottagning är neuropsykiatriska tillstånd, depression, ångestsjukdomar och psykossjukdomar. 

När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos, och utifrån det planera din behandling.

Vi hjälper dig bland annat med
  • ADHD / ADD

  • Depression

  • Ångestsjukdomar

  • Autismtillstånd

  • Bipolär sjukdom

  • Borderline

  • Psykossjukdom

KBT

KBT är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

På Capio Psykiatri Allmänpsykiatrisk Öppenvård Jakobsberg använder vi oss av terapiformen KBT (Kognitiv BeteendeTerapi). KBT utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Negativa tankar kan bidra till nedstämdhet och att du drar dig undan och blir passiv.

Behandlingen används vid ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom, ätstörning, stress, sömnproblem och emotionellt instabil personlighetsstörning.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och är ofta effektivt tillsammans med psykoterapi.

Läkemedelsbehandling är en annan effektiv behandlingsmetod som ibland också ges i kombination med psykologisk behandling. Det är då oftast olika typer av antidepressiva läkemedel som ordineras.

I samband med förskrivning av nya läkemedel ges information om läkemedelsbiverkningar, eventuella insättningssymtom samt vad du kan förvänta dig för effekt av behandlingen. Läkemedelsbehandlingen följs ofta upp hos sjuksköterska.

Patient hos oss?

Du kommer till mottagningen via remiss från din läkare på vårdcentralen. Du är också välkommen att skicka en egenremiss via våra e-tjänster på 1177.

Kontakta oss

Adress

Birgittavägen 4A (Jakobsbergs sjukhus), 177 31 Järfälla

Öppettider

Vardagar 07:30-18:00, lör 12:00-16:00

Telefon

Mottagning 08-580 043 50. Vardagar 08:00-17:00 tidsbokning, information.
Rådgivning vardagar 08:00-22:00.