" "

Utredning

I en utredning tittar man på hur du fungerar i olika vardagssituationer. Kanske har du svårigheter i vardagen som hindrar dig i ditt liv?

För att bäst kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning utifrån dina symtom och de besvär du har. Utredningen syftar till att förklara de svårigheter som du har i din vardag.

En diagnos kan underlätta förståelsen, och ge underlag för fortsatt planering av din behandling. Vi utför flera olika typer av utredningar och tillsammans med din behandlare görs en vårdplan där det bestäms vilken utredning just du ska göra.

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom kan du efter beslut genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

Även om det är en viss diagnos som du misstänker så undersöks ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Det görs för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

I utredningen ingår skattningsformulär, strukturerade intervjuer och psykologtester.

Om du inte redan är patient hos oss, vänder du dig till din vårdcentral där de första testerna görs innan du blir remitterad till oss.

Funktionsutredning

En funktionsutredning görs för att se hur du som patient klarar av vardagliga sysslor och din förmåga att hantera ditt liv.

En funktionsutredning utförs av en arbetsterapeut. Det man gör är en bedömning av hur du klarar av vardagliga sysslor. Den görs utifrån frågeställningar gällande din funktionsförmåga. Funktionsutredningen kan ingå i en neuropsykiatrisk utredning.

Du kan även träffa arbetsterapeuten för en arbetsförmågebedömning, som kan användas i kontakt med olika myndigheter.

Basutredning

Basutredning görs alltid i början av din kontakt på mottagningen. Genom den samlas information in om ditt liv och om dina problem, den består även av viss provtagning.

Basutredningen ligger till grund för att ställa diagnos och ge rekommendationer gällande vilken behandling som passar just dig. Basutredningen tar mellan två till tre besök att genomföra.

Som en del i basutredningen får du inför ditt första besök svara på frågor med hjälp av skattningsformulär. Du kan göra detta via internet, en dator på mottagningen eller på pappersformulär.

Vid nybesöket får du träffa en läkare för anamnestagning, vilket betyder att du får berätta din sjukdomshistoria - både om ditt nuvarande problem och tidigare svårigheter. 

Därefter görs en strukturerad, diagnostisk intervju, vilket är intervju som innehåller frågor om vanliga psykiska problem, kartläggning av levnadsvanor och alkohol- och drogvanor. Du får också lämna urinprov och eventuellt blodprover.  

När basutredningen är genomförd, gör vi tillsammans en vårdplan för din fortsatta vård.

Om du efter basutredning blir fortsatt patient hos oss är förutsättning för fortsatt behandling att du först genomgår vår GRUNDKURS

Patient hos oss

Du kommer till mottagningen via remiss från din läkare på vårdcentralen. Du är också välkommen att skicka en egenremiss via våra e-tjänster på 1177.

Kontakta oss

Adress

Birgittavägen 4A (Jakobsbergs sjukhus), 177 31 Järfälla

Öppettider

Vardagar 07:30-18:00, lör 12:00-16:00

Telefon

Mottagning 08-580 043 50 Vardagar 08:00-17:00 tidsbokning, information.
Rådgivning vardagar 08:00-22:00