2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Välkommen till Capio Psykiatri

Ångest och depressionsmottagningen

 

Telefon 08-578 911 00, vardagar 8.00-17.00 
Du kan boka telefontid till mottagningssjuksköterska för läkemedelsrådgivning samt frågor gällande biverkningar via 1177. se alternativt via telefon.

Som patient är du aldrig ensam

Vi gör det tillsammans!

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som tar emot dig med allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat.

Till oss kan du komma via remiss från exempel vårdcentralen. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms Landsting.

För remittenter

Leva med ångest

"Att kunna känna livsglädje igen"

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. Stark ångest kan väcka skamkänslor och det kanske begränsar ditt liv? Det går att förändra tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar ångesten.
Undrar du över något? Tveka inte att ta kontakt med oss. 

Om ångest

KBT behandling