2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga.

Hos Capio Psykiatri finns ett anhörigombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra anhörigombud är själva behandlare inom psykiatrin.

Anhörigombudet gör bland annat detta:

• Ger råd och stöd i anhörigfrågor
• Deltar vid möten med anhörigföreningar inom psykiatrin
• Informerar om olika sjukdomstillstånd
• Informerar om Capio Psykiatris behandlingsutbud
• Fungerar som länk mellan de anhöriga och verksamheten och förmedlar synpunkter både i enskilda fall och generellt.

Anhörigombudet, liksom all personal inom hälso- och sjukvården, har tystnadsplikt. Innan anhöriga kan få information om patienten, måste hon eller han ha gett sitt tillstånd.

Anhöriga är välkomna till mottagningen i sällskap med patientens godkännande.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-578 911 00, vardagar 8.00-17.00.

Boka tid

Är du patient och vill boka aktivitet ringer du på din behandlares/ läkares telefontid. Info om telefontider kan du få via 08-578 911 00.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss