2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Vi behandlar

Att våga bryta mönster och få bekräftat varför man mår dåligt kan vara nog så skrämmande, men även befriande.

Det finns många olika typer av psykiska sjukdomar. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Vardagen kan präglas av störningar i upplevelser och beteenden. 

Psykiska sjukdomar innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Till vanliga psykiska sjukdomar räknas bland annat depression och ångest. Vårt uppdrag är att hjälpa dig med svår ångest och/eller depression och vi utreder och behandlar med såväl läkemedel som psykologisk behandling.