2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Vi behandlar

Att våga bryta mönster och få bekräftat varför man mår dåligt kan vara nog så skrämmande, men även befriande.

Det finns många olika typer av psykiska sjukdomar. Att må psykiskt dåligt kan vara att man känner sig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Vardagen kan präglas av störningar i upplevelser och beteenden. 

Psykiska sjukdomar innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Till vanliga psykiska sjukdomar räknas bland annat depression och ångest. Vårt uppdrag är att hjälpa dig med svår ångest och/eller depression och vi utreder och behandlar med såväl läkemedel som psykologisk behandling.