Posttraumatisk stress

Att utsättas för en traumatisk händelse eller ett brott kan sätta djupa spår, och kan vara svårt att bearbeta själv.

Posttraumatiskt stressyndrom (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) utvecklas som en utdragen eller försenad reaktion på traumatiska upplevelser. Det kan drabba dig som blivit utsatt för livsfara eller annat trauma, exempelvis våldtäkt, misshandel, krig, en svår förlossning, rån eller en olycka.

Du kanske återupplever traumat genom mardrömmar eller har minnesbilder som anknyter till traumat. Minnen av händelsen upplevs som väldigt starka och kan följas av fysiska symtom som kallsvettning och ojämn hjärtrytm. Du kan också få panikattacker med starka känslor av stress och rädsla.

Isolering från omgivning

Du kan känna en överdriven vaksamhet som gör dig lättskrämd och lättirriterad, få omotiverade vredesutbrott, uppleva sömnlöshet eller koncentrationssvårigheter. Du försöker undvika situationer som anknyter till, eller påminner om traumat, vilket kan leda till att du isolerar dig från din omgivning.

Minnesförlust är ett annat symtom, och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat. Symtomen kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen, men kan också ta upp till månader eller år.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-578 911 00, vardagar 8.00-17.00.

Boka tid

Är du patient och vill boka aktivitet ringer du på din behandlares/ läkares telefontid. Info om telefontider kan du få via 08-578 911 00.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss