2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Tvångssyndrom - OCD

Tvångssyndrom innebär ett starkt behov av kontroll som visar sig genom tvångstankar och tvångshandlingar. Bryter du mot dessa tankar och handlingar får du stark ångest.

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) består av tvångstankar och tvångshandlingar. Om du har tvångssyndrom har du ett starkt behov av kontroll. Du kan känna att du måste tänka eller göra saker på ett visst sätt som känns rätt för dig, annars får du ångest.

Tvångstankarna kan väcka rädsla

Du ägnar dagligen mycket tid åt dina tvångshandlingar och upplever att de stör dig i ditt vardagliga liv – hemma, i skolan eller på jobbet. Du försöker att inte visa ditt beteende eller berätta om dina tankar för din omgivning eftersom du skäms för ditt tvång.

Oftast har du med tvångssyndrom både tvångstankar och tvångshandlingar, men ibland bara tvångstankar. De tankar, impulser och inre bilder som tvångstankar omfattar har gemensamt att de inte går att kontrollera med vilje och kan vara påträngande. "Tänk om jag skadar någon fast jag inte vill". Tankarna kan väcka känslor som rädsla, obehag och skam.

Känslor kontrolleras genom handlingar

Tvångshandlingar blir ett sätt att försöka kontrollera dessa känslor. Vanliga tvångshandlingar kan vara att du intensivt tvättar händerna väldigt ofta, att du upprepade gånger måste kontrollera att du har låst ytterdörren och fönster, eller stängt av spisen. Det kan också röra sig om mentala rutiner, som är osynliga för omgivningen, som att räkna enligt ett visst mönster eller upprepa vissa ord för sig själv.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-578 911 00, vardagar 8.00-17.00.

Boka tid

Är du patient och vill boka aktivitet ringer du på din behandlares/ läkares telefontid. Info om telefontider kan du få via 08-578 911 00.

Vid avbokning av tid gör så här

Läs mer om hur du får vård hos oss