2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Vi som hjälper dig

Vad som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient. Det är viktigt för oss att tänka på det när vi möter dig.

När du som patient får vård är du i ett utsatt tillstånd, även om behovet av hjälp varierar från person till person. Ibland har du även begränsad kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas.

Ett stort ansvar läggs därmed på oss inom sjukvården och våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. För oss är det viktigt att komma ihåg att det som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient.

Hos oss arbetar psykiatriker (specialistläkare), sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Du får träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.