Ledande befattningar

Ledande befattningar patientområde Capio Psykiatri

Verkställande direktör – Maria Bejhem

Medicinskt ledningsansvarig läkare – Kalle Etzell 

 

Chefer

Capio Hjärnhälsan – Paul Howard verksamhetschef

Capio Ångest & Depression mottagningen – Susanne Hellström verksamhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Ulla Österberg verksamhetschef

Capio Psykiatri Stockholm – Heldygnsvård – Kerstin Löfving enhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma – Ulla Österberg verksamhetschef

Capio Centrum för Stress & Trauma – Johanna Mehra enhetschef

Capio Centrum för Smärta & Utmattning – Catarina Stenmark verksamhetschef

Capio Ätstörningscenter – Annelie Åberg verksamhetschef

Capio Hemlösa & LARO Skåne - Annika Andersson verksamhetschef

Capio Hemlösa – Öppenvård – Jörgen Swedensson enhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Joachim Hilding verksamhetschef

Capio Psykiatri Östergötland – Linköping – Matilda Elm enhetschef