2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss med svår ångest och/eller depression för en specialistbehandling.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Stockholms läns landsting, och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss.
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer.

Skicka remiss i TakeCare eller per brev:

Adress i TakeCare från och med 170101: 
CapioÅngestDepression


Postadress:
Capio Psykiatri Ångest och Depressionsmottagningen
Krukmakargatan 37 A
118 51 Stockholm

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring remittering till oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Psykiatri Ångest och depressionsmottagningen

Telefon 08-578 911 00, vardagar 8.00-17.00
Adress: Krukmakargatan 37 A 4tr, 118 51 Stockholm
E-post: angestdepression.psykiatri@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.