2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Patientavgifter

Du betalar samma avgifter som inom Stockholms läns landsting i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Avbokning av besök

Om du är förhindrad att komma, vänligen kontakta oss så fort som möjligt, så att vi så snart som möjligt finner en ny tid. Du måste ringa innan besökets utsatta starttid för att undvika att få en faktura för besöket.

Tänk på att hela din behandling är noga utformad och viktig för ditt tillfrisknande. Ett uteblivet besök innebär ett avbrott i din behandling och kan påverka ditt behandlingsresultat.

Meddela återbud på tel 08-578 911 00

Om du inte kan komma till ett inbokat besök är det viktigt att du lämnar återbud mellan 8.00-17.00 alla veckans dagar, senast 24 timmar innan avtalad tid. 

Läs vidare