2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Så får du vård hos oss

Du kan komma till oss via remiss och behöver inte bo i kommunen. Vi erbjuder dig ett besök inom 7 dagar från det att vi fått din remiss.

Första besök inom 7 dagar från mottagit remiss

Till oss kan du endast komma via remiss från annan läkare, till exempel vårdcentralen. Du kan inte söka direkt till oss. Vi erbjuder dig ett besök inom 7 dagar från det att vi mottagit din remiss.

Första bedömning hos vårdcentralen

Vid depression och ångest så är det i första hand vårdcentralen (primärvården) som hjälper dig. Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär att de gör de den första bedömning och behandling av dig. De är även vårdcentralen eller motsvarande som kan remittera dig till oss. 

Vid alkohol- eller drogmissbruk - beroendemottagning

Har du ett alkohol- eller drogmissbruk som orsakar försämring och psykiska symtom hänvisas du i första hand till en beroendemottagning. Du kan också vända dig till din vårdcentral. Kvarstår dina psykiska symtom då du är drogfri, kan det bli aktuellt att du kommer till oss på remiss. Ibland är det nödvändigt att ha parallella vårdgivarkontakter, exempelvis psykiatrisk vård och beroendevård.

Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Observera att av- och ombokningar hänvisas till 1177.se

Capio Psykiatri Ångest och depressionsmottagningen

Telefon 08-578 911 00, vardag 8.00-17.00
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 25 plan 5, 118 50 Stockholm
E-post: angestdepression.psykiatri@capio.se

Observera att vi inte svarar på om- avbokningar eller receptfrågor via denna e-postadress.

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.