2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

ÅSS - Ångestsyndromsällskapet - ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.

OCD-förbundet - ideell förening som har till uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Vill öka kunskapen om tvångssyndrom, som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar.

Balans Stockholm - är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och omfattar Stockholms län. En förening för dig med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen eller som närstående/vän.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa - är en ideell organisation. Våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

ATTENTION - intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. Arbetar för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver på arbetet, i skolan och på fritiden.

Autism och Aspbergsförbundet - arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.