2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Psykisk hälsa eller ohälsa?

Psykisk hälsa eller ohälsa är ett stort begrepp och innebär allt från besvär av olika grad som påverkar ens vardagsliv, till allvarligare psykiska sjukdomar.

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull. Att du kan använda dina resurser väl, vara delaktig i samhället och har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. Psykisk hälsa handlar om att må bra inombords och vara nöjd med sig själv och livet i stort.

Alla människor känner ibland ångest, stress, nedstämdhet och oro. Det är naturligt och en del av livet. Ofta hjälper det att prata om sina känslor med någon. Men om känslorna inte ger med sig, och om de är så starka att du inte vet hur du ska hantera dem, bör du kontakta oss för att få professionell hjälp. Till oss kommer du via remiss från exempelvis en vårdcentral.

Läs vidare