2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:38

Vi har flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 25, 5tr. Välkommen!

Arbetsterapi

Det du gör påverkar hur du mår - arbetsterapeuten gör det möjligt att göra, och är expert på hur det du gör i vardagen påverkar din hälsa.

Tillsammans med mottagningens arbetsterapeut får du stöd med strategier och hjälpmedel för att vardagen ska fungera, samt med att utforma vardagen och livspusslet på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån just dina förutsättningar. Du kan även få hjälp att planera inför återgång till arbete, eller få verktyg som gör att du kan vara kvar i arbete. Mottagningens arbetsterapeut ger också råd om sömn och förskriver tyngdtäcken. Behandling hos arbetsterapeuten kan ske både enskilt och i grupp.

Aktuell arbetsterapeutisk gruppbehandling:
ReDO – Stöd mot en långsiktigt hållbar revidering av vardagen för förbättrad hälsa, i förmån för lönearbete.
ViB – Förbättra hälsan genom att återta balansen mellan aktivitet och vila. Ha koll – Strategier för tidshantering och planering