Kundundersökning

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi regelbundet en kundundersökning i form av en enkät vars resultat sammanställs kvartalsvis. Resultaten går att följa i realtid här på webbplatsen.

I enkäten frågar vi bland annat om hur man som patient upplevt bemötandet, om man känner sig delaktig, väl informerad och om man kan rekommendera oss till en vän eller anhörig.

Vill du ta del av resultatet för Ätstörningscenter i Stockholm?
Här kan du finna resultaten för Jakobsbergsmottagningen. 
Du kan också läsa om resultaten från vår mottagning i Sollentuna här.