Nyheter

I februari 2016 öppnade Capio Psykiatri den specialistpsykiatriska mottagningen "Unga Vuxna" för att ta emot ungdomar mellan 18-25 år med psykisk problematik. Nu bjuder mottagningen in till öppet hus för att visa upp verksamheten. 

Capio Psykiatri Unga Vuxna håller öppet hus och välkomnar besökare kl. 15-17 torsdag den 21 april, till Rudsjöterrassen 7, plan 9, i Haninge. Ta tillfället i akt att se vår verksamhet och träffa oss som arbetar här. Capio Psykiatris VD Lotta Olmarken Ingler finns på plats för att klippa bandet.

Syftet med mottagningen är att öka tillgängligheten för unga vuxna mellan 18-25 år som är i behov av psykiatrisk vård. Unga Vuxna vänder sig till ungdomar som förmodligen inte varit i kontakt med psykiatrin tidigare, men också till patienter som har en redan etablerad kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.

Behandling enskilt och i grupp
Vi tar emot patienter som har ångestproblematik, social fobi, tvångsbeteende, självskadebeteende, ätstörningar, samt mer diffusa problem som har med självbilden att göra, som "vem är jag?", eller "jag känner mig som en tjej i en killes kropp" eller tvärtom. Vi erbjuder enskild behandling samt gruppbehandling, och i vårt behandlingsutbud finns KBT, DBT, läkemedelsbehandling och arbetsterapeutisk behandling. Vi gör också neuropsykiatriska utredningar.

Hög tillgänglighet
Vi erbjuder första besök hos läkare inom 30 dagar. Patienter kan komma till oss via remiss eller söka själv genom egenanmälan som kan göras per telefon. Vi har hög tillgänglighet med direktnummer till sjuksköterska för rådgivning. Utanför våra ordinarie öppettider finns vårt mobila team tillgängligt dygnet runt för rådgivning och vid behov även hembesök.

Välkommen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Yolanda Sandberg, enhetschef Capio Psykiatri Unga Vuxna
Tel. 0708-921 386

Maria Bejhem, verksamhetschef Capio Psykiatri Stockholm
Tel. 0732-018 760

Lär mer på Capio Psykiatri Unga Vuxna