Ledningsgrupp - Styrelse

Ledningsgrupp affärsområdet Capio Psykiatri

Capio Psykiatris ledningsgrupp består av vd, chefläkare, verksamhets- och administrativa chefer.

Verkställande direktör - Lotta Olmarken Ingler

Chefläkare - Lars Blomström 

Verksamhetschefer

Capio Hjärnhälsan - Maria Bejhem

Capio Maria - Annika Andersson

Capio Psykiatri Östergötland - Peter Ankarberg

Capio Ätstörningscenter - Maria Bejhem

Administrativa chefer

Ekonomichef - Stefan Loso

HR-chef - Agneta Nordstrand

Controller - Johan Hållander och Johanna Danielsen

Styrelse Capio Hjärnhälsan AB

Lotta Olmarken Ingler - VD Affärsområdet Capio Psykiatri

Stefan Loso - Ekonomichef Affärsområdet Capio Psykiatri

Maria Bejhem - VC Capio Hjärnhälsan

 

Styrelse Capio Psykiatri AB

Tomas Berglund - VD Capio, ordförande

Sveneric Svensson - Chef Capio Sverige

Olof Bengtsson - CFO Capio

Lotta Olmarken Ingler - VD Affärsområdet Capio Psykiatri

Stefan Loso - Ekonomichef Affärsområdet Capio Psykiatri

 

Styrelse Capio Ätstörningscenter AB

Lotta Olmarken Ingler - VD Affärsområdet Capio Psykiatri

Stefan Loso - Ekonomichef Affärsområdet Capio Psykiatri

Elisabeth Daunelius - VC Capio Ätstörningscenter