För remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Stockholms läns landsting, och därmed följer vi samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

 • Kort beskrivning av patientens sociala situation.
 • Aktuella ätstörningssymtom, hur länge symtomen funnits och eventuella tidigare behandlingar och resultatet av dessa.
 • Aktuell längd och vikt.
 • Vikt före insjuknandet (kan vara viktigt vid snabb viktnedgång).
 • Eventuell somatisk påverkan, i förekommande fall kopia på provsvar.
 • Eventuella andra somatiska sjukdomar.
 • Eventuella tecken på psykiatrisk samsjuklighet.
 • Eventuell pågående läkemedelsbehandling.
 • För minderåriga: ange namn och telefonnummer till vårdnadshavare.
 • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av tidigare journalhandlingar.
 • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer.
 • För pateinter som ej är skrivna i Stockholms län krävs även en betalningförbindelse tillsammans med remissen.

Remisser kan skickas till oss per post. 

Vi använder oss av journalsystemet Cambio Cosmic. Vi kan även ta emot remisser via Take Care och bekräfta dem. Sedan för vi över remissen till Cambio Cosmic. 

Patienten är också välkommen att själv göra en egenanmälan/söka behandling utan remiss (gäller patienter skrivna i Stockholms län).

KÄTS - kundskapscentrum för ätstörningar har webbutbildningar för dig som arbetar men barn och ungdomar, läs mer under utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Öppenvård/dagvård
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se
Du kan ej lämna återbud eller boka om tider på denna mail. Vänligen kontakta receptionen!

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.