Vårt uppdrag

Information om verksamheten vid Capio Ätstörningscenter Stockholm hösten 2018.

Vi vill härmed informera om att Capio Ätstörningscenters avtal kommer att avslutas 31 december. Ny vårdgivare fr.o.m. 1 januari är Mandolean AB.

Du som är i behandling redan nu eller påbörjar behandling under hösten, kommer precis som vanligt att planera behandlingen utifrån dina behov tillsammans med ansvarig behandlare. Om du har fortsatt vårdbehov vid årsskiftet kommer du erbjudas fortsatt vård hos ny vårdgivare Mandolean.

Har du frågor om verksamhetsbytet är du välkommen att kontakta någon av oss. Gäller frågorna Mandoleans behandling, kan du kontakta Mandolean på telefonnummer: 08-556 400.

Maria Bejhem Verksamhetschef 0732-018760

Catarina Stenmark Enhetschef Öppenvård 08-590 009 70

Kerstin Löfving Enhetschef Heldygnsvården 08-590 009 80