Ansökningsformulär

Fyll i nedan formulär för att söka vård hos oss. Det går även bra att skriva ut blanketten och skicka den per brev.

För den som inte fyllt 18 år kan egenanmälan även göras av förälder/vårdnadshavare.

Det är viktigt att du i din egenanmälan beskriver din problematik så tydligt som möjligt och svarar på alla frågor.

När egenanmälan/remiss inkommit till oss tar vi snarast kontakt med dig.

Egenanmälan

  • Samtycke om SMS-påminnelse
  • Är du för närvarande sjukskriven?
  • Kompenserar du? (tränar, kräker, laxerar)
  • Beskriv vad du äter under en dag
  • Samtycker du till att vi kontaktar dem om vi behöver samplanera din vård?
  • Sammanhållen journalföring - Information om sammanhållen journalföring finns på: www.1177.se
  • Samtycker du till att journalinformation från andra vårdgivare får inhämtas?