Vård hos oss

Att våga söka hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara.

Vi erbjuder specialiserad behandling för dig med ätstörningar av alla olika typer. Vår öppenvårdsavdelning och dagbehandling finns i Sollentuna och vår dygnsvårdsavdelning i Jakobsberg. Vi tar emot patienter från cirka 13 år och uppåt, från hela norden. 

Vårt fokus:

 • Stoppa ätstörningsbeteenden och normalisera ätandet.
 • Ändra strategi och hitta nya vägar.
 • Hitta glädje i livet och planera framtiden.

Våra mål är att du ska:

 • Lära dig att äta regelbundet och näringsriktigt.
 • Öka och/eller stabilisera vikten.
 • Förstå mekanismen bakom ätstörningen.
 • Förstå och acceptera kroppen, känna igen, acceptera och hantera kroppsliga och känslomässiga impulser.
 • Finna en hälsosam balans mellan aktivitet och vila. 
 • Få ett välfungerande socialt liv.
 • Återgå till skola, arbete eller andra aktiviteter.
 • Hitta tro på framtiden och känna livsglädje.

Vi arbetar efter behandlingsmetoden KBT-E (läs mer). Studier som gjorts på denna behandlingsform har visat att cirka 90 % av patienterna fullföljer sin behandling och mer än hälften klarar sig utmärkt efter ett år vid uppföljning. Det finns ingen anledning till att behandlingen inte skulle passa dig så länge du vågar ta dig an den och ger den prioritet.