Bedömning och förberedelse

Förberedelse är ett viktigt moment, eftersom behandlingen kräver att du är aktiv och har en vilja att förändras.

Behandlingen är frivillig och kräver att du är motiverad med en vilja att förändras. Det krävs också att du är aktiv i behandlingen, som bör vara prioriterad i ditt liv. Av dessa skäl är förberedelse ett viktigt moment för fortsatt behandling.
Förberedelsen görs antingen under bedömningen och/eller under den inledande delen i behandlingen och har bland annat följande mål:

  1. Bedömning av din ätproblematik och svårighetsgrad.
  2. Utvärdering av om det är möjligt att du deltar i behandlingen.
  3. Utbilda dig om din ätproblematik och om behandlingen.
  4. Hjälpa dig att utvärdera för- och nackdelar med att påbörja behandling och att göra en förändring.

Under förberedelsen bör du reflektera på kort- respektive långsiktiga konsekvenser av din ätproblematik. Du bör fundera över hur det påverkar din hälsa, psykologiska funktion, dina relationer och skol-/arbetsrelaterade prestationer, och om din ätproblematik ger dig något positivt som du är rädd för att förlora.

När du varit på bedömning och fått erbjudande om behandling kommer du att kallas till ett informationssamtal. Där får du möjlighet att ställa alla frågor du kan tänkas ha om behandlingen. Om du kommer fram till att det här är en bra möjlighet för dig att förändra din ätproblematik är du redo att fortsätta behandling.

Tre olika ingångar, beroende på ditt behov av hjälp

Beroende på var du är i din ätstörning och hur mycket hjälp du behöver så finns tre olika ingångar i vår behandling: öppenvård, dagbehandling, eller heldygnsvård. Alla enheter utgår i grunden från samma behandlingsform, det som skiljer sig är hur mycket externa stödfunktioner du som patient behöver.

Har du ett aktivt missbruk av något slag eller andra svårigheter, som skulle påverka ätstörningsbehandlingen hänvisar vi dig till specialistvård. Efter att du kommit tillrätta med dessa problem är du välkommen för behandling.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Öppenvård/dagvård
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se
Du kan ej lämna återbud eller boka om tider på denna mail. Vänligen kontakta receptionen!

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.