Faser i behandlingen

Hur intensiv och hur långvarig din behandling blir beror på hur sjuk du är i din ätstörning, men oavsett intensitet och behandlingslängd så följer din behandling samma behandlingsmetod och samma fyra faser. Detta för att skapa en vilja att göra en förändring, kunna genomföra förändringen, förbereda dig på ett liv efter behandlingen och minimera risken för återfall.

Behandlingen är uppdelad i följande faser:

Fas 1

Fokus ligger på att engagera dig i behandlingen och utbilda dig om din ätproblematik. Tillsammans med din terapeut kommer du också att skapa en individuell beskrivning av just din ätproblematik. Ni gör en sammanställning av problembeteenden och områden som ska vara i fokus under behandling, för att kunna komma tillrätta med ätproblematiken. Är du underviktig ingår även att påbörja viktuppgång.

Fas 2

Du kommer att göra en noggrann genomgång och utvärdering av dina framsteg och vilka hinder som finns för förändring. Om det finns hinder för förändring gör du tillsammans med ditt team en plan för hur du ska komma över dessa hinder. Därefter kommer du tillsammans med din terapeut att gå igenom vilka mekanismer som upprätthåller ditt ätproblem och som ni behöver fokusera på under resten behandlingen.

Fas 3

Behandlingen blir mer individanpassad. Det exakta innehållet i styrs av din individuella problematik – hur ser just din ätstörning ut? De flesta arbetar dock med övervärdering av kroppsform och vikt, dietregler, farlig och förbjuden mat, tjockkänsla samt ätstörningens mindset. Är du underviktig kommer du att under denna fas jobba med att nå ditt målviktsintervall och viktstabilisering.

Fas 4

Fokus ligger på att hjälpa dig utvärdera dina framsteg i behandlingen, sammanfatta vad du lärt dig, förbereda dig på livet efter behandlingen och minimera risken för återfall. 

Om du är under 18 år kommer de vuxna du bor med vara delaktiga på olika genom de olika faserna.


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Dagvårdsavdelningen
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.