Mål efter behandling

Det är vanligt med återfall efter ätstörningsbehandling. Den behandlingsmetod vi använder oss av är designad för att du ska kunna hålla fast vid de förändringar du gjort under behandlingen och minska risken för du ska bli sjuk igen.

För att maximera dina chanser att bibehålla de förändringar som du gör under behandling, även efter att du slutat i KBT-E intensiv, ingår följande delmoment i behandlingen:

  • Avdelningarna är öppna och du exponeras redan från början för situationer som triggar ditt ätproblem. Du får arbeta med flera av de svårigheter som du har t ex äta med andra och äta mat som du upplever som farlig.
  • Du fasas ut från behandlingen: från början är du på avdelningen mycket för att få ett intensivt stöd i att göra förändringar. Successivt övar du på att vara mer och mer i hemmet och i skola/på arbete. Under de sista veckorna är du alltmer hemma men har ändå stöd från oss på enheten.
  • Din familj/anhöriga involveras i behandlingen och får stöd i hur de ska kunna skapa en så positiv miljö för dig som möjligt hemma.
  • Mot slutet av behandlingen görs en plan för hur du ska kunna vidmakthålla de framsteg du gjort och förberedelse görs för fortsatt behandling i öppenvård. Öppenvårdsbehandlingen kommer att anpassas efter dina behov för att upprätthålla de förändringar som du lyckats göra.

De studier som gjorts på denna behandlingsform, KBT-E intensiv, har visat att cirka 90 % av patienterna fullföljer sin behandling och mer än hälften klarar sig utmärkt efter ett år vid uppföljning. Det finns ingen anledning till att den här behandlingen inte skulle passa dig så länge du vågar ta dig an den och ger den prioritet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Dagvårdsavdelningen
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.