Dagbehandling och heldygnsvård

Vår dagbehandling och vår heldygnsavdelning är till för dig som behöver mer stöd än vad man kan få genom enbart samtalsterapi. Vi arbetar med samma behandlingsmetod, KBT-E, som i vår öppenvård, men med mer intensitet och med mer stöd.

Vi rekommenderar vår dagbehandling eller heldygnsvård om du har en ätstörning som inte blivit bättre i öppenvårdsbehandling. Eller om det finns risk för fysiska komplikationer, det vill säga att din kropp kan ta allvarlig skada. Typiska sådana risker är ett mycket lågt BMI, snabb viktminskning under flera veckor och tydliga fysiska komplikationer som svåra svullnader, störningar i salt- och vätskebalansen, hjärtrytmrubbningar och låg puls. Andra indikationer kan vara en hög frekvens av hetsätningar och kräkningar eller överdriven motion. I dagbehandling och heldygnvård får du förutom samtalsterapi måltidsstöd, gruppterapi, utbildning om ätstörningar, dess konsekvenser och hur du kan bli frisk från ätstörningen.

Dagbehandling

Dagbehandlingen har cirka 24 platser och tar emot patienter som är runt 13 år och uppåt. Behandlingen är 12 eller 16 veckor beroende på problematik. Här är du hela dagen från klockan 08.00-14:30. Du får utöver samtalsterapi och grupper stöd att äta frukost, lunch och mellanmål. Det finns en matsal, flera olika grupprum och vardagsrum. Om du går i grundskolan eller gymnasiet uppmuntrar vi att du studerar på en för dig lagom nivå så att du inte kommer efter i läroplanen. Det finns särskilda rum där du ska kunna sitta och studera i lugn och ro. Du får ett låsbart skåp att förvara dina privata ägodelar, pärmar och arbetsmaterial.

Heldygnsvård

På heldygnsvården finns 14 platser för inneliggande vård. Hur länge du behöver behandling på avdelningen är individuellt och avgörs av läkare i samråd med ditt team. Här bor du i en hemliknande miljö, i dubbelrum eller enkelrum som är utrustade med badrum. Garderober och skrivbord finns också, och precis som hemma får du dekorera rummet med personliga tillhörigheter som foton, affischer eller liknande.
På avdelningen finns också matsal, vardagsrum, gruppbehandlingsrum, samtalsrum och ett rum för skapande verksamhet. Under dagarna har du tillgång till alla delar av verksamheten.
Enheten är öppen, vilket betyder att du får gå ut om du är medicinskt stabil, det vill säga att det inte finns risk för att du tar skada på grund av att din kropp inte mår bra. Hur just du får göra beslutas tillsammans med ditt behandlingsteam. Även dina anhöriga är välkomna att besöka dig förutom under måltid och när du har gruppterapi eller samtal.

Vår behandlingsmetod

Precis som vid vår öppenvårdsmottagning arbetar vi utifrån behandlingsmetoden KBT-E. När den används i mer intensiva behandlingsformer såsom dagbehandling eller heldygnsvård kallas den för ”KBT-E intensiv”.

De studier som gjorts på denna KBT-E intensiv har visat att cirka 90 % av patienterna fullföljer sin behandling, och mer än hälften klarar sig utmärkt efter ett år vid uppföljning. Det finns ingen anledning till att den här behandlingen inte skulle passa dig så länge du vågar ta dig an den och ger den prioritet.

Läs mer under behandlingsupplägg.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Dagvårdsavdelningen
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.