Behandlingsupplägg

I behandlingsmetoden KBT-E intensiv finns flera grundläggande delar som är viktiga för att du ska få det stöd du behöver för att klara av att göra en förändring och bli fri från din ätstörning. Dessa får du ta del av både i vår dagbehandling och heldygnsvård.

Här presenterar vi några av de grundläggande delarna i behandlingen:

Du och ditt team

Vi arbetar på ditt uppdrag. Behandlingen är din och du är delaktig i varje beslut som rör dig och din behandling. Ditt team består av dig, din terapeut, en kontaktperson/behandlingsassistent och en läkare.

Individuella samtal

KBT-E är i grunden en individuell behandling där man utgår ifrån den enskilde individens ätproblem och undersöker vilka specifika mekanismer som bidrar till att ätstörningen finns kvar och vad som hindrar dig från att blir fri. Detta sker i de individuella samtalen som till en början är två gånger i veckan och sedan en gång per vecka.

Den individuella fallformuleringen

Tillsammans med din terapeut kommer du att skapa en individuell beskrivning av just ditt ätproblem. Vi tittar på vad det är för beteenden, tankar och känslor som håller dig fast vid ätstörningen och som vi bör fokusera på i behandlingen. Fallformuleringen kommer att göras om och anpassas efter hand under behandlingen. Målet är att skapa en skräddarsydd behandling som är anpassad efter just dina problem.

Självregistrering

När man har haft en ätstörning en tid gör, tänker och känner man saker som man inte är medveten om. Saker som för andra är märkliga beteenden eller konstiga tankar har för dig blivit en del av vardagen och något som ”bara är”. Du ifrågasätter det inte och tänker inte att det kan vara på något annat sätt. Att observera och skriva ner (självregistrera) vad du gör, känner och tänker i samma stund som det pågår hjälper dig att bli medveten om dina problem och svårigheter. Insikterna leder i sin tur till att du får möjlighet att ta ett steg bort från ätstörningen och se vad som pågår utifrån. Det är första steget till att kunna förändra de beteenden, tankar och känslor som du tidigare trott var utom din kontroll. Du kan lära dig att återta kontrollen och styra ditt liv!

Måltidsstöd

Måltidsstödet är en av de viktigaste delarna i behandlingen! Den huvudsakliga anledningen till att du blir inskriven på heldygnsvård eller dagbehandling är att du har svårigheter med att öka i vikt på egen hand eller att bryta ätstörda beteenden. Svårigheterna kan bero på olika faktorer, som upptagenheten av tankar om mat och ätande, rädslan för att tappa kontrollen över ätandet och vikten, extrema ritualer kring ätandet och rädslan att göra en förändring. Måltidsstödet är speciellt framtaget för att hjälpa dig att komma över dessa problem. Du får redan vid behandlingsstart utbildning i olika terapeutiska strategier som hjälper dig att äta utan att du påverkas av dina tankar gällande kropp, mat och vikt. Du äter tillsammans med övriga patienter i en matsal och med stöd av personal.

Distraherande aktivitet

När man har en ätstörning är det vanligt att ångest och oro är som värst efter måltiderna. Därför arbetar vi med ”distraherande aktiviteter” efter huvudmåltiderna. En stund efter varje måltid sitter du tillsammans med övriga och sysselsätter dig med något som du upplever distraherande. Vad som är distraherande är individuellt. Under denna aktivitet har du inte tillgång till toalett för att hjälpa dig att hantera eventuella impulser att kräkas.

Veckovis vägning

När man har en ätstörning är det vanligt att man väger sig väldigt ofta eller att man inte vågar väga sig alls. Eftersom båda beteendena är problematiska och ökar oron för vikten är en viktig del i behandlingen att börja väga sig en gång i veckan tillsammans med personal. Syftet är att normalisera vägningen och sluta vara fixerad och/eller rädd för siffrorna på vågen.

Veckovis teamkonferens

En gång i veckan har du att utvärderingsmöte tillsammans med ditt team. Ni utgår ifrån din individuella fallformulering och din viktkurva och utvärderar de framsteg du gjort hittills och planerar för hur du ska arbeta vidare under veckan som kommer. Ni planerar hur din måltidsplanering ska se ut samt vilka vidmakthållande faktorer du ska fokusera på.

Gruppbehandling

Du kommer att delta i gruppterapi och gruppverksamheter flera gånger i veckan. Dessa är ett komplement till de individuella samtalen. Det finns två typer av gruppverksamheter. Den ena är utbildande och kallas psykoedukation, du får då fakta om ätstörningar och kunskap om hur man använder strategier för att komma tillrätta med ätproblemet. Den andra gruppverksamheten kallas KBT-grupp och har tre olika teman:

  • Proaktiv prolemslösning och känsloreglering.
  • Regelstyrt ätande.
  • Övervärdering av kroppsform och vikt.

Involvera anhöriga - när du är över 18

Om du är över 18 år, och om du vill, kommer personer i din närhet som har en inverkan i din behandling på olika sätt att bjudas in. Personerna i din närhet har ett stort inflytande på ditt ätande. Vanligtvis deltar de vid ett till tre tillfällen under behandlingen och målsättningen är att uppmuntra dem att skapa en positiv miljö som främjar dina ansträngningar att förändras. Dina anhöriga är också välkomna att delta på våra anhörigföreläsningar som vi har två gånger per termin.

Familjemodul - när du är under 18

Föräldrar eller andra vuxna som du lever tillsammans med har en viktig roll i din behandling. Så även om vi arbetar på ditt uppdrag, uppmuntrar vi föräldrar eller andra vuxna som du lever med att vara aktiva i behandlingen. De behöver vara delaktiga på så vis att de i början av behandlingen är med under ett par samtal, att de gärna läser på om behandlingen och ätstörningar och att de deltar i introduktionsutbildning. De vuxna deltar därefter i ungefär vart fjärde samtal då de blir uppdaterade hur behandlingen fortskrider och man löser problem som uppstår och planerar framåt. De kommer även få två samtal för att planera måltiderna i hemmet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Dagvårdsavdelningen
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.