Om du är under 18 år

För den som är under 18 år är behandlingsmetoden densamma som för vuxna men anpassas efter barnets utvecklingsnivå. Dessutom erbjuder vi familjemodulen som i regel ges till alla patienter under 18 år.

Familjemodulen

Även om vi arbetar på den unges uppdrag, uppmuntrar vi föräldrar eller andra vuxna som den unge lever med att vara aktiva i behandlingen. De behöver vara delaktiga på så vis att de i början av behandlingen är med under ett par samtal, att de läser på om behandlingen och ätstörningar och att de kommer till våra introduktionsutbildningar. De vuxna deltar därefter i ungefär var fjärde samtal då de blir uppdaterade hur behandlingen fortskrider och man löser problem som uppstår och planerar framåt. Dessutom deltar de vuxna i två samtal för att planera måltiderna i hemmet.

De vuxnas roll i behandlingen

Föräldrar eller andra vuxna som den unge med en ätstörning lever tillsammans med har en viktig roll i behandlingen. I forskning har man sett att en empatisk och varm hemmiljö underlättar tillfrisknandet från ätstörningen. Man har också sett att en alltför kritisk och konfliktfylld hemmiljö försvårar tillfrisknandet. Det gör också en alltför omhändertagande och kontrollerande miljö.

Om de vuxna visar en positiv attityd till behandlingen och samarbetar med den unge och terapeuten ökar chanserna för att behandlingen ska bli framgångsrik. Hur mycket de vuxna är delaktiga i måltider och måltidsplanering varierar och förändras över tid beroende på den unges ålder, allvarlighetsgrad i ätstörningen och hur länge den unge varit i behandling.

Förändringar i hemmet

Det är vanligt att förändringar behöver göras i hemmet för att underlätta den unges tillfrisknande. Familjen behöver införa regelbundna matvanor anpassade efter den unga. Det är bra att i möjligaste mån äta tillsammans. Andra vanliga förändringar är: att ta bort vissa speglar, prata mindre om träning och dieter, förändra sättet att prata om kroppar och mat, välja bort tidningar och TV-program med fokus på kropp, mat och träning.

Att få stöd som vuxen anhörig

Att vara förälder eller leva nära ett barn med ätstörningar är påfrestande. Ofta uppstår dagliga konflikter, man pendlar mellan att vara arg, ledsen och orolig. Ena dagen försöker man vara tålmodig och förstående för att nästa dag bli förtvivlad och arg fast man egentligen inte vill. Inte sällan går problemet ut över övriga relationer i hemmet såsom syskon och partners. Man har svårt att hinna med arbete och att tänka på sin egen hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att du säker hjälp för sin egen del. Man kan exempelvis få stöd via vårdcentralen, via privata försäkringar och via föreningen ”Frisk och fri”.

När ett barn eller nära anhörig drabbas av ätstörningar eller annan psykisk ohälsa brukar det underlätta att vara påläst. När man får veta mer om problemet minskar ofta skuldkänslor, man förstår mer vad det är som händer och man får mer kunskap om vad man ska göra. Dessutom minskar ofta ilskan man kan känna mot den drabbade när man förstår mer om de bakomliggande orsakerna och den drabbades svårigheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Dagvårdsavdelningen
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.