Inför behandlingsstart

Innan du påbörjar din behandling antingen i öppenvården, på dagbehandlingen eller på heldygnsvården kommer du att få fylla i självskattningsformulär som mäter dina symptom och svårigheter inom olika områden.

Det är viktigt att kunna utvärdera de framsteg som du gör i behandlingen och om behandlingen är verksam för just dig. Därför får du redan innan din behandling fylla i självskattningsformulär. Självskattningarna görs på en dator och består av frågor/påståenden som sedan summeras och presenteras direkt på skärmen. Vid behandlingsavslut kommer du att på nytt få fylla i självskattningsformulären. Det hjälper oss att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna se om du har förbättrats i dina symtom, eller vad som finns kvar att arbeta med.
Formulär som du bland annat kommer att få fylla i:

EDE-Q (Eating Disorder Examination- Questionnaire)

Formuläret EDE-Q mäter symtom relaterade till ätstörningen och kategoriserar frågorna i fyra olika delskalor: återhållsamhet, ätbekymmer, viktbekymmer och figurbekymmer.
Varje delskala har ett gränsvärde, där allt över gränsvärdet är ett tecken på att du har mer symtom än normalbefolkningen och behöver vård. På rapporten, som du kommer att få se efter skattningen, är det tydlig skillnad mellan grönt, gult och rött område. Det gröna området representerar det intervall där de flesta friska människor hamnar. Är du nära det röda området tyder det på att du är i riskzonen.
Vid uppföljning talar rapporten om ifall det är någon förbättring/försämring. Figurbekymmer och viktbekymmer ökar ofta under behandling visar forskning, och är det område som förbättras i sista hand.

CIA (Clinical Impairment Assessment)

Formuläret CIA beskriver din egen upplevelse av hur ätstörningen begränsar dig i vardagen. Man kan beskriva det som ett mått på ätstörningens inverkan i ditt liv och hur stor del den upptar av annat, exempelvis koncentration, måltider med andra, arbete/skola etcetera. Ju högre summa, desto större negativ inverkan har ätstörningen på dig och ditt liv. Även här finns en klinisk gräns att förhålla sig till.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Öppenvård/dagvård
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Heldygnsvård - Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4, 177 31 Jakobsberg

Info.CACS@capio.se
Du kan ej lämna återbud eller boka om tider på denna mail. Vänligen kontakta receptionen!

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.