Öppenvårdsmottagning

Klarar du av att göra förändringar till stor del på egen hand, men med stöd av samtalsterapi så är vår öppenvårdsbehandling något för dig.

Om du däremot har symptom som kräver sjukhusvård, är kraftigt underviktig eller har svårt att bryta dina ätstörda beteenden på egen hand kan du behöva dagbehandling eller heldygnsvård.

Vi arbetar med en kognitiv beteendeterapi anpassad till alla former av ätstörningar (KBT-E). Denna metod har bra vetenskapligt stöd och används och rekommenderas internationellt. Fokus är att i första hand ta reda på vad som vidmakthåller dina ätproblem och förändra det. Vi kommer att arbeta med dina aktuella svårigheter och hur du kan hantera saker i framtiden.

Utbildning om ätstörningar och vår behandling

Forskning har visat att resultatet av psykoterapeutisk behandling blir bättre för personer som är väl insatta i sin problematik samt har god information om behandlingsformen vid behandlingsstart. Inledningsvis i  behandlingen vid vår öppenvårdsmottagning erbjuds därför introduktionsutbildning som ges i föreläsningsform.

Olika behandlingsformer

Beroende på hur din ätstörningsproblematik ser ut har vi olika former av behandlingsalternativvid vår öppenvårdsmottagning. Vid hetsätningsproblematik erbjuder vi ”Vägledd självhjälp” utifrån självhjälpsboken ”Att övervinna hetsätning” av Christopher Fairburn. Vägledd självhjälp  innebär att man arbetar med ett självhjälpsprogram med stöd av en erfaren terapeut. Denna behandlingsform är väl utvärderad och har goda resultat vid bulimi, hetsätningsstörning och för personer med ospecificerad ätstörning med hetsätningar. ”Vägledd självhjälp” erbjuds både individuellt och i grupp.

Vi erbjuder även en intensivare form av samtalsterapi. Behandlingen består av individuella samtal på kliniken och fördelas över ca 20 veckors tid. Om man är underviktig tar behandlingen längre tid och pågår under ca 40 veckors tid. Under den inledande delen av behandlingen ses man oftare för att sedan glesa ut samtalen. Det är viktigt att man förstår och accepterar att behandlingen kräver tillgång till din egen insats och att det tar tid. Varje vecka behöver du avsätta tid att resa till och från kliniken för samtal samt arbeta med förändringar på hemmaplan mellan samtalen.

Oavsett behandlingsform så är behandlingen din, och behandlaren arbetar på ditt uppdrag. Om du är över 18 år erbjuds du att bjuda in dina anhöriga till ett eller ett par av samtalen och du kan även bjuda med dem till introduktionsföreläsningarna.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

Du och din behandlare kommer att arbeta tillsammans som ett team för att kartlägga och förstå ditt ätproblem och hjälpa dig hitta strategier så att du blir fri från din ätstörning. Målet är att du ska leva ett liv där du inte är ständigt upptagen av tankar kring kropp, vikt och ätande och att du ska kunna hantera svårigheter i livet utan att ta till ätstörda beteenden. Behandlingen pågår inte bara under samtalen, utan den viktiga delen av behandlingen pågår mellan samtalen. Ni kommer därför att vid varje samtal komma överens om uppgifter för dig att öva på till nästa gång ni ses. Dessa uppgifter behöver du vara beredd att prioritera, eftersom framgång i behandlingen till stor del avgörs av vad du gör mellan samtalen. Detta är alltså en behandlingsform där du behöver vara aktiv!

Om du är under 18 år

För personer under 18 år ser behandlingen i stort sett ut som för vuxna. Behandlingen är din, och behandlaren arbetar på ditt uppdrag. Därför består behandlingen främst av samtal där du träffar din behandlare på egen hand. Din/dina anhöriga har dock en viktig roll i behandlingen och kommer därför att vara delaktiga. De anhöriga behöver få tips och råd om hur de kan hjälpa dig att må bättre. I början av behandlingen kommer de att träffa din behandlare utan dig vid ett tillfälle för utbildning om ätstörningar och behandlingen. De kommer därefter rekommenderas att delta en stund i slutet av samtalen. Ju yngre du är desto mer delaktig är dina anhöriga. Det är viktigt att de prioriterar dessa tillfällen så att de kan stötta dig på ett sätt som är hjälpsamt. Anhöriga rekommenderas att delta i introduktionsutbildningen tillsammans med sina barn.

Bra att veta och tänka på

Samtalstiderna erbjuds på kontorstid, d.v.s. mellan kl 8.00 och 16.30. För att du ska få ett bra resultat av behandlingen är det viktigt att du och dina anhöriga priorieterar samtalen och håller tiderna. Det är också viktigt att du förbereder dig på att behandlingen kommer att innebära att du troligen behöver vara borta en del från skola eller arbete. Om det behövs kan du få hjälp med intyg och/eller sjukskrivning de timmar du är borta för att komma till samtalen. Det kan kännas motigt att ta ledigt från skola och arbete, men samtidigt har du mycket att vinna på lång sikt. Om du satsar på behandlingen kan du med stor sannolikhet bli bra från din ätstörning och du kommer då ha möjlighet att ta igen det du förlorat och ha mycket lättare att både fokusera och prestera bättre än tidigare.

För att du ska få så god effekt av behandlingen som möjligt och för att vi ska komma igång på ett bra sätt är det mycket viktigt med så få uppehåll i behandlingen som möjligt. Detta behöver vi tänka på när vi planerar din behandlingsstart.

Utvärdering och uppföljning

Vi använder det nationella kvalitetsregistret, Riksät. Du kommer att utvärderas i samband med behandlingsstart och behandlingsavslut. Här får du möjlighet att se vad som har hänt med dina symptom under behandlingen. I samband med behandlingsavslut bokar vi också en tid för ett uppföljande samtal efter 20 veckor.

Medicinsk mottagning

I väntan på din behandlingsstart erbjuder vi möjlighet till medicinsk uppföljning samt kortare stödjande samtal på vår medicinska mottagning.

Om du vill veta mer

Om du eller dina anhöriga vill veta mer om behandlingen rekommenderar vi att läsa boken ”Att övervinna hetsätning” av Christopher G Fairburn (Förlag: Studentlitteratur, 2011). Ny upplaga kommer att ges ut av Natur och kultur under våren 2017. Denna bok innehåller bra information om ätstörningar generellt, även om du inte har problem med hetsätning. För anhöriga rekommenderar vi en webbaserad utbildning som riktar sig till anhöriga som heter STÄRKA, Stöd mot ätstörningar. Utbildningen är kostnadsfri via KÄTS, Kunskapscentrum för ätstörningar. (utbildning.atstorning.se)

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 08-590 009 60
mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-16.00
Fax: 08-590 009 89

Telefonrådgivning 
08-590 009 88 
helgfria vardagar 11.00-12.00

Öppenvården
Sofielundsvägen 4, 191 47 Sollentuna

Info.CACS@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.