Försäkringskoordinator Sarah

På Capio Hjärnhälsan har försäkringskoordinator Sarah Tjernberg en central roll i att få mottagningen att fungera smidigt.

Sarah har arbetat på Capio länge och kommer senast från Capio Maria. Hon började arbeta på Capio Hjärnhälsan i januari och trivs väldigt bra i verksamheten. 

- Att få vara med från starten av Capio Hjärnhälsans verksamhet är otroligt spännande och roligt, berättar Sarah.  

Rollen som försäkringskoordinator är en nyckelroll för att mottagningen ska fungera och kräver stor kunskap om administration och försäkringar. Sarah har flerårig erfarenhet som medicinsk sekreterare och har även arbetat flera år inom försäkringsbranschen som tjänsteman. Att utbilda sig till medicinsk sekreterare var ett självklart val, förklarar Sarah.  

- Kombinationen av det administrativa arbetet och inblicken i vården kändes intressant, och det är ett val jag  inte har ångrat en sekund.  

Vikten av ett professionellt bemötande  

I sin roll möter Sarah många både nya och befintliga patienter. För nya patienter kan det vara ett stort steg att söka hjälp och en jobbig situation att befinna sig i. Hur patienterna bemöts på mottagningen påverkar trygghetskänslan och är därför av största vikt för förklarar Sarah.  

- Ett vänligt och professionellt bemötande och att vara tillgänglig för patienter är det viktigaste med mitt jobb, säger hon.   

Spindeln i nätet  

Sarah är den enda i sin yrkeskategori på Capio Hjärnhälsan och därför ställs höga krav på hennes självständighet. Noggrannhet och ordningssinne är också viktiga personliga egenskaper för att strukturera arbetet och skapa förutsättningar för vård av hög kvalitet, berättar Sarah.  

Att vara länken mellan patienter, försäkringsbolag och behandlande läkare och psykologer innebär vissa utmaningar.   

- Alla dagar ser väldigt olika ut och arbetsuppgifterna varierar väldigt mycket från dag till dag, berättar Sarah och fortsätter, 

- Utöver patientkontakt så gör jag mycket administrativt arbete. Det kan handla om allt från att ta hand om bokningsförfrågningar, journalskrivning och fakturering, berättar Sarah.  

Trivas med arbetet  

För att kunna koordinera många arbetsuppgifter och patienter är det också viktigt att vara stresstålig och verkligen brinna för administrativt arbete.   

- Det bästa med mitt arbete är just variationen av arbetsuppgifterna när det gäller det administrativa samt även att ha en funktion som ”spindeln i nätet” berättar Sarah, och avslutar.  

- Sammanhållningen med kollegorna är också något jag värdesätter mycket och att vara tillgänglig för mina medarbetare vid behov känns alltid väldigt bra.