Försöka att leva som man lär

I Martinas arbete som psykolog på Capio Hjärnhälsan krävs hög kompetens, nyfikenhet och lyhördhet för att kunna ge varje patient den vård som passar hen bäst.

Martina har arbetat på Capio Hjärnhälsan sedan hösten 2016 och arbetade innan dess inom andra delar av Capio Psykiatri. I sitt arbete som psykolog möter hon varje dag patienter med psykisk ohälsa och som behöver hjälp för att må bättre. Många av Martinas patienter har sömn- och stressproblematik, depression eller olika ångesttillstånd.

- Det absolut roligaste med arbetet är när en patient kommer tillbaka och säger att hen prövat att göra som vi diskuterat och att det har hjälpt. Ibland kan man med ganska små förändringar av hur man tänker eller gör få resultat, berättar hon.

Att arbeta med stress- och sömnproblematik

Att Martina kommit att arbeta med stress och sömn är inte en slump. Intresset har funnits länge och är ett folkhälsoproblem som dessutom kan bidra till annan fysisk och psykisk ohälsa.

- Det är även områden som man kan arbeta preventivt med i stor utsträckning - både med individer och på organisations- och samhällsnivå, berättar hon.

Idag finns det flera olika psykoterapier att välja bland och Martina arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT.

- Jag valde att utbilda mig i KBT för att det är en terapiform som passar mig väl att arbeta utifrån. Terapin är strukturerad, ofta avgränsad i tid och har ett tydligt målfokus. Behandlingen utformas i en öppen dialog med patienten och bygger på att patienten arbetar aktivt både i och utanför sessionerna.

Leva som man lär

För att lyckas i sitt arbete och för att ge patienterna god vård menar Martina att vissa personliga egenskaper är extra viktiga.

- Nyfikenhet, lyhördhet, flexibilitet och prestigelöshet. Att vara uppdaterad inom psykologisk forskning och vilja utvecklas.

Den viljan tar Martina fasta på och vidareutbildar sig nu till specialist inom psykologisk behandling. I sin strävan att hjälpa andra till god psykisk hälsa tycker Martina att det är viktigt att även ta hand om sig själv. Mikro-återhämtning mellan besöken och en ordentlig lunchpaus med kollegorna fyller på energin under dagen. Även utanför arbetet försöker hon leva som hon lär.

- Sköter man sin sömn och äter och tränar regelbundet så kan man komma långt i att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa, avslutar hon.