Öppettider sommar

2019-07-08, 06:00

Under veckorna 29-32 har Capio Hjärnhälsan Stockholm stängt. Örebromottagningen är stängd v.29-31. Malmö öppet hela sommaren med undantag v.30.
Mottagningarna kommer att vara tillgängliga under hela sommaren för frågor, om- och avbokningar via mejl hjarnhalsan@capio.se.
Kunden kommer vid behov att kontaktas av oss per telefon.

 

Patientsäkerhet

Patientlagen innebär att det ska vara enkelt för dig att förstå vården och att du ska kunna få den information som du behöver för att känna dig trygg med oss.

Lagen vill stärka och tydliggöra din delaktighet i vården tillsammans med oss. 

Du kan, om du vill, kräva att få information om:

 • ditt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för dig med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • att välja behandlingsalternativ, vårdgivare och utförare av sjukvård
 • att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
 • att på begäran få intyg om vården som utfärdats.

Läs vidare