Vårt mål är att ge dig effektiv vård

Målet med vår behandling är att du som patient ska blir frisk eller symtomfri.

Vi använder våra resurser på bästa sätt för att ge en så effektiv vård som möjligt utifrån dina specifika behov och förutsättningar. För det krävs hög kompetens av oss, och modern medicin inom vården, så att vi ställer rätt diagnos och ger rätt behandling.

Vi följer upp och mäter vår behandling genom att du som patient får fylla i formulär under behandlingens gång, uteblir önskat resultat eller effekt så ändrar vi vår vårdplan och anpassar behandlingen. Vi ger dig ett helhetskoncept utifrån dina behov. Vi som arbetar på mottagningen har mångårig erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.

Läs vidare