Effektiv behandling med kort vårdtid

Vi erbjuder utredning och skräddarsydd behandling för patienter med psykisk ohälsa. Vårt fokus är att ge personlig vård av högsta möjliga kvalitet.

Att en person drabbas av psykisk ohälsa kan bero på många olika saker. Orsaken kan bottna i både arv och miljö och vara såväl medicinsk som livssituationsbetingad. Vi vet att utförliga utredningar och korrekta diagnoser är grunden för att veta hur psykisk ohälsa ska behandlas. Felaktiga behandlingar inom ramen för psykisk ohälsa kan också förvärra tillståndet, och därför är det viktigt att ställa rätt diagnos från början.

Capio har gedigen kompetens och god erfarenhet av diagnostik och behandling. Av erfarenhet vet vi att vägen till god hälsa grundas i att behandling sätts in snabbt efter att diagnos ställts. Vår specialistkompetens och erfarenhet inom psykiatrin skapar bra förutsättningar för snabb och skräddarsydd behandling med kort vårdtid.

Du kan ta del av våra behandlingar på vår mottaning centralt i Stockholm eller digitalt, via videosamtal eller chat.